Školicí akce

Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov pořádá odborné kurzy a semináře.

Plán školicích akcí - přihlášení

Počítadlo návštěv

Dnes13
Celkem176256
Úvod

Aktuality

FYZIOTERAPIE_OBLKA16_jen_eloStanovit fyziologický pohyb v mnohotvárnosti jakou lidské tělo disponuje se již dlouhodobě jeví jako neřešitelný úkol. Domnívám se, že právě proto vzniká tolik hypotéz a následně v praxi užívaných technik a konceptů, kterými se jejich autoři v dobré víře, stále snaží patologickou situaci nějak řešit. Jinak tomu nebude ani v mém případě, kdy se Vám pokusím přiblížit svoji představu o tom, jak by také bylo možno fyziologii chápat a jak se ji následně snažím terapeuticky využít.

J. Čápová

Od 1.5.2010  nám byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů certifikovaných kurzů. Od 1.5. 2016 nám byla akreditace prodloužena na dalších 5 let.

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy)
Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

Tyto kurzy mají nyní nové kreditní ohodnocení.

Kurz „Terapeutický koncept BPP" trvá 160 hodin a je ohodnocen 96 kredity.

Absolvent kurzu získává tuto zvláštní odbornou způsobilost:

  • Absolvent provádí specializované vyšetření na základě konceptu BPP.
  • Absolvent stanovuje terapeutický postup dle zásad konceptu BPP.
  • Absolvent poskytuje terapii konceptem BPP u neurologických a neurochirurgických
    a traumatologických pacientů jak v dětském tak dospělém věku.

 

Kurz „Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě" má výrazně změněnou podobu. Prodlužuje se jeho trvání na 69 hodin. Z toho 36 hodin připadne na teoretickou přípravu a 33 hodin na praktickou výuku. Je rozložen do dvou částí, první část trvá celý jeden týden, druhá část tři dny tj. ( po, st, pá ).

Absolvent kurzu získává tuto zvláštní odbornou způsobilost:

  • Absolvent provádí specializované vyšetření  na základě konceptu inovovaného Klappova lezení.
  • Absolvent stanovuje terapeutický postup dle zásad konceptem Klappova lezení.
  • Absolvent poskytuje terapii konceptem inovovaného Klappova lezení u funkčních poruch osového orgánu,
    VDT, a jiných onemocnění páteře.

 

 

 

 

 


Copyright © Rehabilitační centrum Jimramov, 2009
Nám. Jana Karafiáta 29, 592 42 Jimramov, Tel.: 566 562 054, Fax: 566 562 054, rehacentrum.jimramo